Alle gegevens die door Melody of Walls worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Een uitzondering hierop vormen de adresgegevens die een koper afgeeft om een bestelling te doen op www.melodyofwalls.nl . Melody of Walls stelt deze adresgegevens alleen ter beschikking aan verkoper om de bestelling te kunnen verzenden. Andersom stelt Melody of Walls het adres van de verkoper alleen ter beschikking aan koper indien er een retourzending moet plaatsvinden. De informatie die je aan Melody of Walls geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Melody of Walls gebruikt de gegevens die je hebt afgegeven tijdens een bestelling, aanmaken van een (verkoop)account of plaatsen van een bericht voor de administratie van bestellingen, het beheer van bestellingen, verzendingen en facturen en het opvolgen van betalingen en berichten. Indien je tijdens de bestelling of in je account hebt aangegeven nieuws van Melody of Walls te willen ontvangen, gebruikt Melody of Walls je gegevens ook voor marketing- en reclame doeleinden. Elke mail verstrekt gegevens om je ook af te kunnen melden voor de nieuwsbrief.

De e-mailadressen van verkopers worden gebruikt voor het toezenden van belangrijke informatie, wijzigingen, aankondigingen en aanbiedingen/acties die mogelijk van invloed kunnen zijn op het gebruik van het verkoopaccount en aanbieden van de producten.

De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Melody of Walls over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Melody of Walls. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

De site van Melody of Walls kan links bevatten naar andere sites en sites van (business)partners die niet tot Melody of Walls behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.